ΣταυρόΛΕΞΟ APK-MOD(Unlimited Money Download)

APK-MODUnlimited Money Download

Latest Version of Download ΣταυρόΛΕΞΟ APK MOD(Unlimited Money Download) – for android Word Mobile Game Detail.

Game ΣταυρόΛΕΞΟ
Mobile Requirements Android
Category Word
Rating
Installed 10,000+
Size MB
Google PlayStore ID com.r.crossword

Download ΣταυρόΛΕΞΟ Game Screenshot

ΣταυρόΛΕΞΟ 1.7.1 APK-MOD(Unlimited Money Download) screenshots 1

Android Mobile ΣταυρόΛΕΞΟ Game with Latest version of APK and MOD file, ΣταυρόΛΕΞΟ is new Mobile Game. Download links are available below the post of ΣταυρόΛΕΞΟ game, all download links of ΣταυρόΛΕΞΟ are working properly and download fast from google playstore. Apkwor.com is following the google Rules.

Short description of ΣταυρόΛΕΞΟ APK Game – Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
– Ελληνική γλώσσα
– Πέντε κατηγορίες σταυρολέξων: Ανάμεικτα, 30, 20, 15 και 10 λέξεων.
– Άπειρες βοήθειες. Πατώντας το μπλε κουμπί με το “?” εμφανίζεται το κρυμμένο γράμμα του επιλεγμένου κελιού.
– Έλεγχος για λάθη στο σταυρόλεξο ανά πάσα στιγμή πατώντας το πράσινο κουμπί με το “✓”.
– Μπορείτε να επαναφέρετε το σταυρόλεξο στην αρχική του μορφή πατώντας το κόκκινο κουμπί με το “X”.
– Κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα σταυρόλεξο, τότε γίνεται διαθέσιμο το επόμενο.
– Υπάρχει η δυνατότητα να λύσετε περισσότερες από μία φορές τα ήδη ολοκληρωμένα σταυρόλεξα.
– Είναι offline.

* Τα «Ανάμεικτα» σταυρόλεξα δεν έχουν συγκεκριμένο όριο λέξεων και τα σταυρόλεξα αυτής της κατηγορίας δεν εμπεριέχονται σε καμία από τις άλλες.

An english version of this app is available here: Play Store

The basic elements of the application:
– GREEK language
– Five categories of crossword puzzles: Mixed, 30, 20, 15 and 10 words.
– Infinite help. Pressing the blue button with the “?” the hidden letter of the selected cell is displayed.
– Check for crossword errors at any time by pressing the green button with “✓”.
– You can reset the crossword puzzle to its original form by pressing the red “X” button.
– Each time you complete a crossword puzzle, the next one becomes available.
– It is possible to solve the already completed crossword puzzles more than once.
– It ‘s offline.

* “Mixed” crossword puzzles do not have a specific word limit and crossword puzzles in this category are not included in any of the others.

An english version of this app is available here: Play Store

– Προστέθηκαν 10 νέα σταυρόλεξα στην κατηγορία «Ανάμεικτα» (100 στο σύνολο)

Whats New

  • ALL previous Bug of ΣταυρόΛΕΞΟ Mobile Game Fixed
  • unlimited Cash
  • unlimited Coins
  • unlimited Hacks
  • ΣταυρόΛΕΞΟ Game New Version Updated now
  • ΣταυρόΛΕΞΟ New Levels added
  • ΣταυρόΛΕΞΟ Game’s Unlimited Money, coins
  • All ΣταυρόΛΕΞΟ Download links working Fast
  • unlimited Unknow item
Votes Rating
102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *