Cờ cá ngựa – Co ca ngua 5.5.1 APK-MOD(Unlimited Money Download)

C c nga – Co ca ngua APK-MODUnlimited Money Download

Latest Version of Download Cờ cá ngựa – Co ca ngua APK MOD(Unlimited Money Download) – for android Board Mobile Game Detail.

Game Cờ cá ngựa – Co ca ngua
Mobile Requirements Android
Category Board
Rating 10.0
Installed 5,000,000+
Size MB
Google PlayStore ID com.qastudios.cocangua

Download Cờ cá ngựa – Co ca ngua Game Screenshot

Cờ cá ngựa - Co ca ngua 5.4.4 APK-MOD(Unlimited Money Download) screenshots 1

Android Mobile Cờ cá ngựa – Co ca ngua Game with Latest version of APK and MOD file, Cờ cá ngựa – Co ca ngua is new Mobile Game. Download links are available below the post of Cờ cá ngựa – Co ca ngua game, all download links of Cờ cá ngựa – Co ca ngua are working properly and download fast from google playstore. Apkwor.com is following the google Rules.

Short description of Cờ cá ngựa – Co ca ngua APK Game – NỘI DUNG:
——————
Đây là game cờ cá ngựa miễn phí với nội dung truyền thống nhưng được làm mới bởi các chú ngựa được thiết kế ngộ nghĩnh và vui nhộn. Game có thể chơi từ 2 đến 4 người và có thể thi đấu giữa người chơi với AI của máy.

TÍNH NĂNG:
——————
+ Lưu lại game đang chơi để có thể chơi tiếp ở lần sau
+ Có chế độ chọn tự động gieo xúc sắc và tự động chọn ngựa nếu chỉ có duy nhất một ngựa có thể di chuyển được. Tính năng này giúp bạn chơi một ván cờ nhanh hơn rất nhiều.
+ Lưu các thông số của người chơi và thành tích của các đội chơi.

CREDIT:
——————
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Có sử dụng hình ảnh từ freepik.com.
+ Có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.
+ Xin cảm ơn các thành viên evilentity, tenfour04 trên diễn đàn badlogicgames đã giúp đỡ thực hiện game này.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
CONTENT:
——————
This is a free game seahorses flag with traditional content, but is refreshed by the horse is designed fun and funny. Game can be played from 2 to 4 people and can play between the player with the computer AI.

FUNCTION:
——————
+ Save your game playing to be able to continue playing next time
+ Having selected automatic mode and automatic seeding selected dice horse if only one horse can move. This feature helps you play a game a lot faster.
+ Save the parameters of the players and the achievement of the teams playing.

CREDIT:
——————
+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.
+ It uses images from freepik.com.
+ It uses sounds from freesound.org, Worms Armageddon.
+ Thank you to the members evilentity, tenfour04 badlogicgames forum helped implement this game.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
v5.4.4
+ Giới thiệu game mới: Jewelry Columns.

v5.4.3
+ Giới thiệu game mới: Smiley Chain.
+ Cập nhật framework mới nhất.

v5.4.2
+ Giới thiệu game mới: Tetros 2.
+ Cập nhật framework mới nhất.

v5.4.1
+ Giới thiệu game mới: X-minos.
+ Giảm kích thước chương trình.
+ Cập nhật framework mới nhất.

v5.4
+ Cập nhật framework mới nhất.

v5.3
+ Tạm dừng chức năng chơi online do Google Play Game Services không còn support tính năng multiplayer.

Whats New

  • ALL previous Bug of Cờ cá ngựa – Co ca ngua Mobile Game Fixed
  • unlimited Cash
  • unlimited Coins
  • unlimited Hacks
  • Cờ cá ngựa – Co ca ngua Game New Version Updated now
  • Cờ cá ngựa – Co ca ngua New Levels added
  • Cờ cá ngựa – Co ca ngua Game’s Unlimited Money, coins
  • All Cờ cá ngựa – Co ca ngua Download links working Fast
  • unlimited Unknow item
Votes Rating
22063 10.0