Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile APK-MOD(Unlimited Money Download)

Four Gods M – T Hong Mobile APK-MODUnlimited Money Download

Latest Version of Download Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile APK MOD(Unlimited Money Download) – for android Role Playing Mobile Game Detail.

Game Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile
Mobile Requirements Android
Category Role Playing
Rating 10.0
Installed 10,000+
Size MB
Google PlayStore ID com.shg.sg280

Download Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile Game Screenshot

Four Gods M - Tứ Hoàng Mobile 1.15.3.0 APK-MOD(Unlimited Money Download) screenshots 1

Android Mobile Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile Game with Latest version of APK and MOD file, Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile is new Mobile Game. Download links are available below the post of Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile game, all download links of Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile are working properly and download fast from google playstore. Apkwor.com is following the google Rules.

Short description of Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile APK Game – Tứ Hoàng Mobile -Xứng Tầm Huyền Thoại Dòng Game Nhập Vai
Nhập vai Tứ linh Huyền thoại Phương Đông – Game nhập vai hành động 3D từ Hàn Quốc

CỐT TRUYỆN GIẢ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG
Game là câu chuyện sẽ do chính bạn viết nên, kể về 4 vị thần bảo hộ thế giới là Thanh Long – Chu Tước – Bạch Hổ – Huyền Vũ trước sự trỗi dậy của các thế lực Ma Vương tà ác. Yếu tố phương Đông khiến Tứ Hoàng Mobile mang phong cách võ hiệp cổ trang và cuốn hút, độc nhất.

ĐỒ HỌA 4K SIÊU THỰC – ZOOM X10 VẪN NÉT
Sử dụng công nghệ Real Engine và Unity High-Quality Full 3D, Tứ Hoàng Mobile thách thức giới hạn đồ họa khi hỗ trợ chất lượng hiển thị cao nhất là 4K HD, mang đến thế giới giả tưởng thần thoại đẹp siêu thực trên mobile.

TREO MÁY CÀY VÀNG – “LOOT ĐỒ” 24/24
Tứ Hoàng Mobile là đỉnh cao của dòng game nhập vai, cho phép người chơi treo máy 24/24 train quái – cày vàng – cày đồ – cày trang bị không giới hạn. Còn cày là còn giàu.

CHẾ ĐỒ KHÔNG KHÓA – GIAO DỊCH TỰ DO
Thông qua quá trình đào khoáng và thu thập nguyên liệu – không giới hạn 24/24, người chơi có thể tự thế “thuốc lắc”, đá khảm, thậm chí là trang bị trấn phái full 7 dòng 4 lỗ. Tất cả đều có thể giao dịch, bán cho VIP lấy tiền, chơi game không cần nạp vẫn vui.

KỸ NĂNG TÙY CHỈNH – ĐỘT PHÁ LỐI CHƠI
Phát triển nhân vật theo cách bạn muốn, theo mọi đường công – thủ – buff, tùy chọn sở trường, tùy ý lắp combo, bổ sung các thuộc tính trạng thái (điện giật, trúng độc, rút máu…) để hoàn thành chuỗi kỹ năng. PK đỉnh cao, cảm quan nhập vai trọn vẹn.

NHỮNG TÍNH NĂNG KHÁC
4 hệ phái, 3 lần tiến giai, thay đổi trạng thái
Bộ trang bị theo thuộc tính
Phân bổ điểm kỹ năng cho nhân vật
Thuộc tính nguyên tố, mỗi phái 1 loại phụ bản cốt truyện
4 Boss “trùm” siêu khủng
PK tự do toàn map
PK Loạn Đấu – Bang Chiến – PK Chiếm Lĩnh

Yonkou Mobile -Story of the Role-Playing Game Series
Role-playing Legend of the Orient – 3D action RPG from Korea

EASTERN JEWELRY STORY
The game is a story that will be written by you, telling about the four gods that protect the world, namely, Thanh Long – Chu Tuoc – Bach Ho – Huyen Vu before the rise of evil Maou forces. The oriental factor makes Tu Hoang Mobile bring an ancient and attractive, unique martial style.

REAL 4K GRAPHICS – ZOOM X10 STILL STILL
Using Real Engine and Unity High-Quality Full 3D technology, Tu Hoang Mobile challenges the limits of graphics when supporting the highest display quality of 4K HD, bringing the world of fantasy and mythology with surreal beauty on mobile.

YELLOW MACHINE – “VND LOOT” 24/24
Tu Hoang Mobile is the culmination of the role-playing game series, allowing players to hang up 24/24 train monsters – plow gold – plow – plow unlimited equipment. Plowing is still rich.

LOCKED COVER – FREE TRADING
Through the process of mining and collecting materials – unlimited 24/24, players can self “ecstasy”, mosaic stones, even equipped with full 7 lines 4 holes. All of them can be traded, sold to VIP for money, playing games without recharging is still fun.

CUSTOMIZE SKILL – UNIQUE GAMEPLAY
Develop the character the way you want, follow every attack – defense – buff, forte, to choose combos, add status attributes (electric shock, poison, blood draw …) to complete the sequence skill. Top PK, fully immersive senses.

OTHER FEATURES
4 sects, 3 times progression, change state
Equipment according to attributes
Allocate skill points to your character
Elemental attributes, each faction has 1 sub-type of plot
4 Boss “boss” super super
Free PK in the whole map
PK Rebellion – Bang Chien – PK Occupy
Nâng Cấp Hình Ảnh Trên Các Thiết Bị Tablet
Tối Ưu Hóa Đồ Họa
Nâng Cấp Hệ Thống Pk
Nâng cấp Hệ Thống Bảng Xếp Hạng

Whats New

  • ALL previous Bug of Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile Mobile Game Fixed
  • unlimited Cash
  • unlimited Coins
  • unlimited Hacks
  • Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile Game New Version Updated now
  • Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile New Levels added
  • Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile Game’s Unlimited Money, coins
  • All Four Gods M – Tứ Hoàng Mobile Download links working Fast
  • unlimited Unknow item
Votes Rating
272 10.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *